Các bệnh như ban đào, sởi và thuỷ đậu do chương trình chủng ngừa phổ biến nên ngày nay rất hiếm gặp và...
Để đảm bảo sau khi ra đời bé có được một khởi đầu tốt đẹp, trước khi mang thai cả 2 vợ chồng...